ELITERÆKKEN

Orkestre
Hinnerup Garden
Skanderborg Brass Band
Konkurrenceregler

Konkurrencen er en koncert-konkurrence for brassbands (efter britisk forbillede).

 

Formålet med SilkeBlæs er bl.a. at øge interessen for brassband musik. Det skal derfor tilstræbes, at programmet henvender sig til et bredt publikum, og samtidig appellerer til de udøvende musikere

 

Sammensætningen af koncertprogrammet foretages af orkestrene, dog skal programmet indeholde mindst et solo-/duet-/trioindslag med orkester-akkompagnement.

Fremførelsen må max. have en varighed af 30 minutter inkl. pauser.

 

Bedømmelsen foretages af et dommerpanel, der kårer en samlet vinder af SilkeBlæs. Desuden tildeles priser for bedste performance, bedste solo-/duet-/trioindslag samt bedste brass band.

 

Bedømmelsen af orkestrenes koncertprogram sker efter følgende kriterier og vægtning:

 

Bedste brass band: max. 100 point                

Her bedømmes intonation, dynamik, balance, frasering, rytmik og sammenspil              

samt musikalsk helhedsindtryk                                        

 

Bedste performance: max. 10 point

Her bedømmes programsammensætning, udstråling, energi, engagement og musikalsk formidling. Fremførelsen bedømmes desuden på originalitet samt på det nyskabende. Der vil blive lagt særlig vægt på sammenhængen mellem det visuelle og det musikalske udtryk.

 

Bedste solo-/duet-/trioindslag: max 10 point

 

Ovenstående konkurrenceregler betragtes som retningsgivende for konkurrenceafvikling.

Stævneledelsen kan, hvis den finder det påkrævet, supplere konkurrencereglerne.

 

Eventuelle honorarer for udsendelser i tv og radioer tilfalder arrangøren af SilkeBlæs