KONCERTRÆKKEN

Orkestre
Struer Brass Band
Hinnerup Gardens juniorer
Konkurrenceregler

Formålet med SilkeBlæs er bl.a. at øge interessen for blæsemusik. Det skal derfor tilstræbes, at programmet henvender sig til et bredt publikum, og samtidig appellerer til de udøvende musikere.

 

Sammensætningen af koncertprogrammet foretages af orkestrene, dog skal programmet indeholde mindst et solo-/duet-/trioindslag med orkester-akkompagnement. 

Koncerten må max. have en varighed af 30 minutter inkl. pauser.

 

Orkestre, som deltager i Koncertrækken, har mulighed for at blive vurderet af to musikalske bedømmere. Bedømmelsen er valgfri og sker uden for konkurrence. En eventuel mundtlig feedback af koncerten sker umiddelbart efter koncerten.

 

Eventuelle honorarer for udsendelser i tv og radioer tilfalder arrangøren af SilkeBlæs.