SILKEBLÆS JUNIOR

Orkestre
Blæseorkestret Søndermarken
Holstebro Musikkorps
Sejs Blæsernes Juniororkester
Den Sønderjyske Garde Aabenraa
Konkurrenceregler

Konkurrencen er en koncert-konkurrence for skoleorkestre og junior bands (blæseorkstre).

 

Formålet med SilkeBlæs er bl.a. at øge interessen for blæser-musik. Det skal derfor tilstræbes, at programmet henvender sig til et bredt publikum, og samtidig appellerer til de udøvende musikere

 

Sammensætningen af koncertprogrammet foretages af orkestrene, dog skal programmet indeholde mindst et solo-/duet-/trioindslag med orkester-akkompagnement.

Fremførelsen må max. have en varighed af 30 minutter inkl. pauser.

 

I SilkeBlæs Junior kåres en samlet vinder.

Desuden tildeles priser for bedste performance og bedste solo-/duet-/trioindslag.

 

Bedømmelsen af orkestrenes koncertprogram sker efter følgende kriterier og vægtning:

 

Bedste performance: max. 100 point

Her bedømmes programsammensætning, udstråling, energi, engagement og musikalsk formidling. Fremførelsen bedømmes desuden på originalitet samt på det nyskabende. Der vil blive lagt særlig vægt på sammenhængen mellem det visuelle og det musikalske udtryk.

 

Bedste solo-/duet-/trioindslag: max 10 point

 

Ovenstående konkurrenceregler betragtes som retningsgivende for konkurrenceafvikling.

Stævneledelsen kan, hvis den finder det påkrævet, supplere konkurrencereglerne.

 

Eventuelle honorarer for udsendelser i tv og radioer tilfalder arrangøren af SilkeBlæs.