top of page

Danmarks sjoveste koncertkonkurrence
SilkeBlæs 2023!

Sejs Blæserne har igen fornøjelsen af at invitere til den 16. udgave af SilkeBlæs.

Lørdag den 11. marts 2023 i Jysk MusikTeater Silkeborg

Som altid handler det om at skabe de bedste rammer for blæsermusikken i Danmark og give publikum en enestående oplevelse. Koncertkonkurrencen afholdes derfor på Silkeborgs bedste spillesteder.

SilkeBlæs er en koncertkonkurrence med fokus på god og høreværdig brassband-musik, hvor performance tæller side om side med den musikalske udførelse. Koncerterne ved SilkeBlæs er derfor traditionelt kendetegnede ved stor publikumsappel. Programmet strækker sig over hele dagen med koncerter på to lokationer, og dagen sluttes i festligt lag med gallamiddag, præmieoverrækkelse og gallakoncert.

Til SilkeBlæs 2023 vil der være fire rækker:

Eliterækken

Brass Bands der til DM spiller i eliterækken samt 1. division

samt udenlandske Brass Bands på tilsvarende niveau.

A-rækken

Brass Bands der til DM spiller i 2. samt 3. division

samt udenlandske Brass Bands på tilsvarende niveau.

SilkeBlæs Junior

Skoleorkestre og juniororkestre.

Koncertrækken

Brass Bands der til DM spiller i Koncertdivisionen

eller ikke ønsker at konkurrere.

Koncertprogram

Sammensætningen af koncertprogrammet foretages af orkestrene selv. Dog er det et krav, at koncertprogrammet indeholder mindst et solo-/duet-/trioindslag med orkesterakkompagnement. Fremførelsen må have en varighed af max. 30 minutter inkl. pauser.

 

Bedømmelsen foretages af et kompetent dommerpanel, og i hver række (undtagen koncertrækken) konkurreres om titlerne bedste performance, bedste solo-/duet-/trioindslag samt en samlet vinder. Den samlede vinder i Eliterækken kåres som vinder af SilkeBlæs 2020.

Pris for deltagelse

ELITERÆKKEN
KR. 4.000,-
A-RÆKKEN
KR. 3.000,-
SILKEBLÆS JUNIOR
KR. 2.000,-
KONCERTRÆKKEN
KR. 1.500,-

Praktiske oplysninger

Tilmelding er først gældende når et depositum

svarende til halvdelen af deltagergebyret er indbetalt.

 

Depositum indbetales til:

 

Jyske Bank

Reg.nr.: 7178

Kontonr.: 1045969

Bemærk: Der lukkes for tilmelding til de enkelte rækker i takt med at pladserne fyldes op

Konkurrenceregler

 

Konkurrenceregler kan ses under hver række.

Eliterækken

A-Rækken

SilkeBlæs Junior

Koncertrækken

Partiturer til koncertprogram

Alle orkestre skal senest den 14. februar 2020 indsende 2 eksemplarer af partiturer af orkestrets musikstykker. 
Alle partiturer indsendes indbundet og ikke elektronisk.
Alle partiturer sendes til Jonas Jensen, Markedsgade 2b, st. th., 8600 Silkeborg. 

Husk at mærke kuverten med orkesternavn!

Spilleprogram, orkesterbeskrivelse, orkesterbillede

og evt. speakertekst

Alle orkestre skal senest den 21. februar 2020 indsende spilleprogram, orkesterbeskrivelse, orkesterbillede, oplysning om antal medlemmer i orkestret og evt. speakertekst til peterbrandtandersen@hotmail.com

Lydoptagelse/rettigheder
 

Alle deltagende orkestre modtager en lydoptagelse med orkestrets egne fremførelser. SilkeBlæs forbeholder sig ret til at offentliggøre orkestrenes optræden ved SilkeBlæs 2020 til streaming på SilkeBlæs’s hjemmeside, www.silkeblaes.dk.

Spørgsmål


Hjemmesiden www.silkeblaes.dk vil løbende blive opdateret med relevant information og andre praktiske informationer frem mod SilkeBlæs 2020.

Foto


Hvert orkester skal efter afsluttet koncert stille op til foto ved indgangen til Jysk MusikTeater.

Vigtige datoer

21. februar 2020

Deadline for madbestilling for orkestre 

21. februar 2020

Indsende spilleprogram, orkesterbeskrivelse, orkesterbillede og evt. speakertekst

bottom of page